හිටපු කොටින්ට බැංකු ණයක් දෙන්නේ මෙලෙසයි


2017-01-11 10.05 AM

හිටපු කොටි ක්‍රියාකාරීන්ට ස්‌වයං රැකියා ආරම්භ කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 525 ක ණය මුදලක්‌ ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇති බව දිවයින පුවත්පත අද (11) වාර්තා කර තිබෙනවා.

සියයට හතරක පොලී අනුපාතය යටතේ රුපියල් 2,50,000 ක්‌ දක්‌වා ණය මුදලක්‌ ඔවුන්ට ලබාගත හැකිවන අතර මේ ණය මුදල වසර 10 කදී ගෙවිය යුතු බවයි එම වාර්තාවේ සඳහන් වන්නේ.

රාජ්‍ය බැංකු තුනක්‌ මගින් මෙම ණය මුදල් සැපයෙන බව ද එහි සඳහන් වනවා.

මෙයට පෙර හිටපු කොටි ක්‍රියාකාරීන්ට වන්දි මුදලක්‌ දීමට ඉදිරිපත් වූ යෝජනාව රජය ප්‍රතික්‍ෂේප කර ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

(කරුණු උපුටා ගැනීම දිවයින )

  ඔබේ අදහස්

 

  ඔබේ අදහස් ඔබට කැමති අයුරින් මෙහි ලියන්න

 

 

නම
  *

 

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
*

 

ඔබේ ප්‍රතිචාර

                                     


:: 2014 by www.eethalayanews.com