ගුවන්සේවා අධිකාරියට කල්බදු ක්‍රමය යටතේ සුඛෝපභෝගී වාහන!


2017-01-11 06.52 AM

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පවා කල්බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන ගැනීමේ තීරණය අත්හිටුවා තිබියදී සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට කල්බදු ක්‍රමය යටතේ වාහන 10ක් ලබාගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සේවකයෝ සඳහන් කරති.

මසකට රුපියල් 150,000ත් - 190,000ත් අතර මුදලකට වසර 05ක කාලයක් සඳහා මෙම වාහන 10 ලබාගැනීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත්, මේ අනුව දැනටමත් වාහන 05ක් ලබාගෙන තිබෙන බවත් එම සේවකයෝ පෙන්වා දෙති.

මෙම වාහන වසර 05ක් ගිය කල්හි අදාළ බදු ලබාගත් ආයතනයට ලබාදිය යුතු බවත්, එම කාලය තුළදී එක් වාහනයක් වෙනුවෙන් ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂ 90ත් 98ත් අතර මුදලක් ගෙවීමට සිදුවන බවත් ඔවුහු වැඩිදුරටත් පවසයි. නමුත් ලබාගෙන තිබෙන වාහනයක වටිනාකමද ලක්ෂ 90ත් 100ත් අතර මුදලක් බවත්, මෙය අධිකාරියේ මුදල් නාස්ති කිරීමක් බවත් එම පිරිස් පෙන්වා දෙති.

මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය අංශ මැදිහත්වී වහාම මෙම ක්‍රියාව නවතා දමා දැනට ලබාගෙන තිබෙන වාහන 05 පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් සිදුකර වැරදි කර ඇති නිලධාරීන්ට දඬුවම් ලබාදෙන ලෙසද ඔවුහු ඉල්ලා සිටිති. කල්බදු ක්‍රමය යටතේ ලබාගන්නා වාහන, දැනට ආයතනය විසින් වසර 05කට අඩු කාලයකදී මිලදී ගත් වාහන සඳහා අදේශ කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත්, මේ අනුව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා නොමග යවමින් අදාළ වාහන 10 විකුණා දැමීමට සැලසුම් කර තිබෙන බවත් සේවකයෝ කියා සිටිති.

  ඔබේ අදහස්

 

  ඔබේ අදහස් ඔබට කැමති අයුරින් මෙහි ලියන්න

 

 

නම
  *

 

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
*

 

ඔබේ ප්‍රතිචාර

                                     


:: 2014 by www.eethalayanews.com