මහින්දගේ ආරක්‍ෂාවට සිටි පොලිසියේ 35 ක්‌ ඉවතට


2017-01-10 06.50 AM

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගේ ආරක්‍ෂාවට යොදා සිටි පොලිස්‌ නිලධාරීන් 35 දෙනකු පෙරේදා (8දා) සිට ඉවත්කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතාගෙන් කළ විමසුමකදී ඔහුද එය සනාථ කළේය.

  ඔබේ අදහස්

buwa -guuud

Perumal -අනේ මෙයාට ආරක්ෂාව දෙන්න ආණ්ඩුව පෙරලන්න.

 

  ඔබේ අදහස් ඔබට කැමති අයුරින් මෙහි ලියන්න

 

 

නම
  *

 

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
*

 

ඔබේ ප්‍රතිචාර

                                     


:: 2014 by www.eethalayanews.com