පණ්ඩාරවන්නියන්ගේ පිළිරුවක් මුලතිව් හිදී ව්‍යවෘත කරයි!


2017 01 04 11.25 AM

මුලතිව් මල්ලාවී ප්‍රදේශයේ ඉදිකල පණ්ඩාරවන්නියන්ගේ පිළිරුව 2017.01.02 වන දින විවෘත කර ඇත.

දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්. ශිවමෝහන්ගේ විමධ්‍යගත අරමුදලින් නිර්මානය කල පණ්ඩාරවන්නියන්ගේ පිළිරුව ඉදිකිරීම සම්බන්ධයෙන් මතභේදකාරි අදහස් පලවෙමින් තිබුණු අවස්ථාවකදී, එය නොතකා අදාල පිළිරුව විවෘත කර ඇති බව දැනගැනීමට ලැබී ඇත. රාජ්‍ය නිලධාරින් සහ මහ ජනතාව ඇතුළු විශාල පිරිසක් මෙම වැඩසටහනට සහභාගි වී ඇත.

මුලතිව්හි සිට වට්ටාප්පලෙයි කෝවිල දක්වා ඇති වර්ග සැතපුම් 2000ක භූමි ප්‍රදේශයක් පාලනය කල රජවරයෙකු වන පණ්ඩාරවන්නියන්, ලන්දේසි බලකොටු දිනාගෙන, අධිරාජ්‍යවාදයට යටත්නොවි සටන් කල රජවරයෙකු වේ. මෙම භූමියේ වීරත්වයට සහ අභිමානයට සලකුණක් ලෙස ජීවත්වූ මහවිරුවෙකු ලෙස ඔහු කටයුතු කර ඇති බව මෙහිදි විශේෂයෙන් සඳහාන් කල යුතුය.

  ඔබේ අදහස්

 

  ඔබේ අදහස් ඔබට කැමති අයුරින් මෙහි ලියන්න

 

 

නම
  *

 

විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
*

 

ඔබේ ප්‍රතිචාර

                                     


:: 2014 by www.eethalayanews.com